Chào đón năm học mới 2018 - 2019
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

ĐIỂM BÁO ONLINE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Admin
CÁC TRANG LIÊN KẾT
   Số lượt truy cập

401353

Đội ngũ CB-GV-CNV
CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2010 - 2011  
Đăng ngày: 23/09/2010

Hiệu trưởng thực hiện "theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 về việc công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí và nhân viên cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2010 - 2011". Xem tại đây


CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ CNV NĂM HỌC 2009 - 2010  
Đăng ngày: 16/12/2009

Hiệu trưởng thực hiện "theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 về việc công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí và nhân viên cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2009 - 2010". Xem tại đây

Bản quyền thuộc về ban quản trị mạng Trường THPT Khánh Sơn

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn – TT Tô Hạp – Khánh Sơn – Khánh Hoà

Điện thoại: 02583.502.009

Email: c3kson@khanhhoa.edu.vn