Chào đón năm học mới 2018 - 2019
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

ĐIỂM BÁO ONLINE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Admin
CÁC TRANG LIÊN KẾT
   Số lượt truy cập

392726

Chuyên mục: Kết quả học tập  
Ngày đưa tin: 11/12/2009    

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 2009-2010

Kết quả tổng hợp năm học 2009 - 2010

Kết quả tổng tổng hợp theo khối năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 6A năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 6B năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 6C năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 6D năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 7A năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 7B năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 7C năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 8A năm học 2009 - 2010  

Kết quả lớp 8B năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 8C năm học 2009 - 2010 

Kết quả lớp 8D năm học 2009 - 2010 

Kết quả lớp 9A năm học 2009 - 2010 

Kết quả lớp 9B năm học 2009 - 2010 

Kết quả lớp 9C năm học 2009 - 2010 

Kết quả lớp 9D năm học 2009 - 2010 

Kết quả lớp 10A năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 10B năm học 2009 - 2010 

Kết quả lớp 10C năm học 2009 - 2010 

Kết quả lớp 10D năm học 2009 - 2010 

 

Kết quả lớp 10E năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 10F năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 10G năm học 2009 - 2010

 

Kết quả lớp 11A năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 11B năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 11C năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 11D năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 12A năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 12B năm học 2009 - 2010

Kết quả lớp 12C năm học 2009 - 2010 

Kết quả lớp 12D năm học 2009 - 2010 


Các tin khác :

Bản quyền thuộc về ban quản trị mạng Trường THPT Khánh Sơn

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn – TT Tô Hạp – Khánh Sơn – Khánh Hoà

Điện thoại: 02583.502.009

Email: c3kson@khanhhoa.edu.vn