Chào đón năm học mới 2018 - 2019
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

ĐIỂM BÁO ONLINE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Admin
CÁC TRANG LIÊN KẾT
   Số lượt truy cập

401318

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo của Sở  
Ngày đưa tin: 19/10/2009    

Phòng chống đại dịch cúm A(H1N1)

 

    UBND TỈNH KHÁNH HÒA                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 990 / SGD&ĐT- GDTH                        Nha Trang, ngày 10 tháng 8 năm 2009
 
 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Phòng chống đại dịch cúm A/H1N1
 
 


         A. SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM A/H1N1:

          - Tình hình dịch cúm đang diễn ra rất phức tạp, mức độ lây lan nhanh và rất khó kiểm soát.
          - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo dịch cúm A/H1N1 trên toàn cầu lên mức 6 (mức đại dịch); Ở Việt Nam đang trong giai đoạn 2b theo phân loại của Kế hoạch hành động Quốc gia phòng chống đại dịch cúm A/H1N1, tức là đã có sự xâm nhập và lây lan rộng trong cộng đồng;   
          - Tại Khánh Hòa đã có trên 30 trường hợp xác định dương tính với cúm A/H1N1 và đặc biệt đã có 01 ca tử vong do cúm A/H1N1 (đây là ca tử vong do cúm A/H1N1 đầu tiên tại Việt Nam);
          - Dự báo dịch sẽ tiếp tục lây lan nhanh và rộng trong cộng đồng vào thời gian tới, nhất là khi các cơ sở giáo dục bắt đầu năm học mới, nguy cơ lây lan của dịch bệnh cúm A/H1N1 là rất cao nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.
          Trước tình hình cấp bách của dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cần xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể để sẵn sàng ứng phó với đại dịch cúm A/H1N1 trong các cơ sở giáo dục.
          B. MỤC TIÊU CHUNG:
          1. Chủ động giám sát, phát hiện ca bệnh đầu tiên trong các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh để có biện pháp cách ly, điều trị kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
          2.Giảm số trường hợp mắc cúm A/H1N1 ở mức thấp nhất, hạn chế tối đa tử vong do cúm A/H1N1 và không để dịch bùng phát, lan rộng trong các cơ sở giáo dục.
          3. Tăng cường công tác tuyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh về dịch cúm A/H1N1 nhằm khuyến khích các hành vi chủ động phòng ngừa lây nhiễm.
          C. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI:
          1. Hoạt động chỉ đạo các cấp:
          - Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 các cấp (từ Sở đến các Phòng Giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục); Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo; Xây dựng chương trình hành động và các phương án phòng chống dịch cúm A/H1N1 tại đơn vị.
          - Họp Ban chỉ đạo chống dịch các cấp thường xuyên, đột xuất để kịp thời chỉ đạo ứng phó dịch.
          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và giáo dục cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh về dịch cúm A/H1N.
          - Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp tập huấn công tác y tế trường học cho cán bộ phụ trách công tác y tế của các Phòng Giáo dục và các đơn vị trực thuộc Sở (vào 2 ngày 11 và 12/8/2009), sau đó các phòng Giáo dục và các đơn vị trực thuộc Sở sẽ triển khai lại cho tất cả các trường học trên toàn tỉnh (trước ngày 17/8/2009).
          - Kiện toàn, củng cố phòng y tế của nhà trường, dự kiến phương án cách ly.
          - Phân công cán bộ theo dõi các tin tức cảnh báo về tình hình dịch bệnh.
          - Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 theo quyết định của Ban Chỉ đạo cấp trên.
          - Xác định số điện thoại của Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học của nhà
trường, thông báo cho Ban Chỉ đạo cấp trên, cán bộ, giáo viên, học sinh toàn  trường và các cơ quan liên quan.
          - Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch trong nhà trường. Báo cáo thường xuyên và khẩn cấp cho cơ quan y tế và cơ quan quản lý cấp trên về tình hình phòng chống dịch tại trường.
          - Đánh giá, rút kinh nghiệm, chuẩn bị các điều kiện ứng phó với dịch.
          2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống dịch:
          - Phổ biến cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh biết và thực hiện nghiêm túc các quyết định về phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học.
          - Tập huấn cho cán bộ, giáo viên nhà trường về công tác phòng chống cúm A/H1N1. Tổ chức giáo dục cho học sinh về bệnh cúm A/H1N1, các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là các khuyến cáo phòng chống cúm A/H1N1 trong trường học và các hướng dẫn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.
          - Thông tin, tuyên truyền kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1 cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh .
          3. Công tác vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường:
          - Hướng dẫn và kiểm tra cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh thực hiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.
          - Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ trường lớp, ký túc xá, bếp ăn, căng tin, khu vệ sinh, chú ý các bề mặt. vật dụng hay tiếp xúc (tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn...).
          - Các khu vệ sinh phải có đủ nước sạch, xà phòng.
          - Hướng dẫn học sinh có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi đã tiếp xúc với người có nhiễm cúm đeo khẩu trang để hạn chế lây lan. Việc đeo khẩu trang hàng loạt thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
          - Mở cửa thông thoáng lớp học. hội trường, phòng làm việc, nơi ở, bếp ăn...; hạn chế hoặc không sử dụng điều hòa.
          - Hạn chế hội họp, tập trung đông người khi không cần thiết.
 
          4. Công tác phát hiện bệnh và tổ chức cách ly:
          - Báo cáo kịp thời các trường hợp nghi ngờ cúm cho đơn vị y tế địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát công tác phòng chống dịch của nhà trường.
          - Khi có trường hợp cúm A/H1N1 đầu tiên, nhà trường phải thực hiện đúng các biện pháp cách ly và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan y tế cách ly, xử lý ổ dịch và điều trị kịp thời.
          - Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thực hiện cách ly tại nhà trường, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơ bản trong khu cách ly.
          - Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để xác định và theo dõi những trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh để phát hiện và xử lý kịp thời. Hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, phụ huynh có tiếp xúc với ca bệnh biết cách phát hiện, khai báo và phòng bệnh để tránh lây lan.
          - Liên hệ kịp thời với cha mẹ học sinh đang được cách ly để họ yên tâm và phối hợp cùng nhà trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
           5. Đóng cửa trường học:
          - Thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa trường học khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
          - Thông báo, quán triệt, tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để quyết định đóng cửa trường học.
          - Thực hiện việc di chuyển cán bộ, giáo viên, học sinh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Những cán bộ, giáo viên, học sinh có dấu hiệu nghi ngờ hoặc được xác định là cúm không di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng.
          6. Mở cửa trường học trở lại:
          - Khi cấp có thẩm quyền quyết định mở cửa trường học lại, cần khẩn trương thực hiện các biện pháp làm sạch môi trường cho trường học.
           - Thông báo cho giáo viên, học sinh và cha mẹ chỉ những học sinh, sinh viên không có triệu chứng cúm mới được đến trường.
          - Lập danh sách những học sinh chưa được đến trường vì phải tiếp tục theo dõi, giám sát, cách ly.
          - Tiếp tục tuyên truyền, theo dõi phát hiện ca bệnh.
          7. Nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh:
          - Tự theo dõi sức khỏe hàng ngày để phát hiện triệu chứng cúm. Nếu có biểu hiện bệnh (sốt trên 380C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi) thì thông báo cho nhà trường, cơ quan y tế trường học hoặc địa phương để được tư vấn, khám xác định và thực hiện cách ly khi cần thiết.
          - Hàng ngày giáo viên tiết đầu hoặc giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm ghi nhận, theo dõi, phát hiện các trường hợp nghi cúm qua khai báo của học sinh hoặc đo thân nhiệt nếu có điều kiện. Báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo nhà trường và cơ quan y tế để tiến hành khám, chẩn đoán xác định và tiến hành các biện pháp xử lý dịch kịp thời.
          - Giáo viên chủ nhiệm lớp liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh (qua sổ liên lạc, điện thoại...) để phát hiện các trường hợp con, em nghỉ học do mắc bệnh có triệu chứng như cúm.
          - Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, hạn chế đưa tay lên mũi, miệng và dụi mắt. Súc miệng thường xuyên bằng các dung dịch sát khuẩn. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất là che bằng khăn vải hoặc khăn giấy sau đó hủy hoặc giặt sạch khăn ngay. Không khạc nhổ bừa bãi. Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính. Khi phải tiếp xúc với người bệnh hoặc khi có dấu hiệu nghi ngờ cúm cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét.
          - Tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường tại nhà trường, gia đình và cộng đồng.
          - Thực hiện việc tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cúm A(H1N1) cho gia đình và cộng đồng.
          - Tích cực tham gia phòng chống dịch khi được nhà trường huy động.
Ban chỉ đạo y tế trường học của các đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo diễn biến tình hình cụ thể khi có yêu cầu của cấp trên.
               Nhận được kế hoạch này yêu cầu các Phòng giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc./.
 
                                                                                                         KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                   
 - Các cơ sở giáo dục;
- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                                                           (đã ký)
- Sở Y tế (để phối hợp);
- Trung tâm YTDP tỉnh (để phối hợp);
 - Lưu: VT, GDTH.                                                                                                Lê Thị Hòa

Các tin khác :

Bản quyền thuộc về ban quản trị mạng Trường THPT Khánh Sơn

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn – TT Tô Hạp – Khánh Sơn – Khánh Hoà

Điện thoại: 02583.502.009

Email: c3kson@khanhhoa.edu.vn