Chào đón năm học mới 2018 - 2019
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

ĐIỂM BÁO ONLINE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Admin
CÁC TRANG LIÊN KẾT
   Số lượt truy cập

401338

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo của Sở  
Ngày đưa tin: 25/10/2009    

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THI HỌC SINH GIỎI

 

 UBND TỈNH KHÁNH HÒA     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          
     Số : 1204/SGDĐT-KT&KĐ              Nha Trang, ngày 22 tháng 9 năm 2009
   V/v Hướng dẫn tổ chức thi chọn
 học sinh giỏi năm học 2009-2010
            Kính gửi :  
                                      - Các phòng giáo dục và đào tạo;
                                      - Các trường THPT, các trường phổ thông DTNT;
                                      - Các trung tâm GDTX, các trường BTVH.
            Thực hiện Quyết định số 4385/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Quyết định số 1754/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn cứ vào các quyết định về việc ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi (HSG) các ngành học, cấp học và nhiệm vụ năm học 2009-2010 của các Vụ Giáo dục trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên; nhằm động viên phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đẩy mạnh cuộc vận động đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến về phương pháp giảng dạy, học tập của thầy và trò ở các ngành học, cấp học trong toàn tỉnh đồng thời chọn được những học sinh giỏi làm nòng cốt cho phong trào học tập của huyện, thị xã, thành phố, tỉnh và chuẩn bị đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự kỳ thi HSGQG, nay Sở GD&ĐT hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2009-2010 như sau:
I. Hướng dẫn chung
1. Về các kỳ thi
- Thi chọn HSG THPT – Bảng A cấp tỉnh vào ngày 11/11/2009.
- Thi chọn HSG THPT – Bảng B, THCS cấp tỉnh vào ngày 02/4/2010.
Các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh đều tổ chức tập trung tại Thành phố Nha Trang và thi theo hình thức tự luận.
2. Qui định bảng dự thi
2.1. THPT - Bảng A
Các trường THPT Phan Bội Châu, Ngô Gia Tự, Trần Bình Trọng, Hoàng Hoa Thám, Hà Huy Tập, Lê Quý Đôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Trãi, Huỳnh Thúc Kháng.
2.2. THPT - Bảng B
Các trường THPT Khánh Sơn, Lạc Long Quân, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Chí Thanh, Tôn Đức Thắng, Trần Quý Cáp, Lê Hồng Phong, Tô Văn Ơn; tất cả các trường THPT Bán công – Dân lập, Trường phổ thông DTNT tỉnh, Trưởng Phổ thông Hermann Gmeiner, các trung tâm GDTX.
2.3. THCS - Bảng A
Các Phòng GD&ĐT Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh.
2.4. THCS - Bảng B
Các Phòng GD&ĐT Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, các trung tâm GDTX có bổ túc THCS.
2.5. Lưu ý
- Các đơn vị ở Bảng B có nguyện vọng chuyển bảng (tất cả các môn hoặc một số môn) thì đăng ký với Sở (Phòng KT&KĐCLGD) xin chuyển bảng trước ngày tổ chức kỳ thi 20 ngày (kỳ thi mà đơn vị sẽ dự thi). Khi nào được phép của Sở, đơn vị mới thực hiện.
            - Đội tuyển HSG của tỉnh cho các môn chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn HSG Quốc gia vào tháng 03/2010 được chọn từ HSG dự thi ở Bảng A.
3. Đối tượng và điều kiện dự thi
3.1. Trung học cơ sở
            Học sinh đang học cấp THCS năm học 2009-2010 và phải có đủ các điều kiện sau :
a- Đạt kết quả xếp loại học kỳ 1: Hạnh kiểm và học lực từ Khá trở lên;

Đơn vị dự thi
Toán
Tin
Hóa
Sinh
Văn-TV
T.Anh
T.Pháp
PGD&ĐT Khánh
Sơn
05
/
05
05
05
05
/
/
PGD&ĐT Khánh
Vĩnh
05
/
05
05
05
05
/
/
PGD&ĐT Cam
Ranh
10
10
10
10
10
10
10
/
PGD&ĐT Cam
Lâm
06
06
06
06
06
06
06
/
PGD&ĐT Diên
Khánh
10
10
10
10
10
10
10
/
PGD&ĐT Nha
Trang
15
15
15
15
15
15
15
15
PGD&ĐT Ninh
Hòa
10
10
10
10
10
10
10
06
PGD&ĐT Vạn
Ninh
10
10
10
10
10
10
10
/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- Được tuyển qua kỳ thi chọn học sinh giỏi huyện, thị xã, thành phố.
3.2. Trung học phổ thông
a. Đối tượng : Học sinh đang học cấp THPT năm học 2009-2010.
b. Điều kiện 
a- Đạt kết quả xếp loại học kỳ 1: Hạnh kiểm và học lực từ Khá trở lên.
b- Được tuyển qua kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường.
4. Đơn vị dự thi, số lượng và môn dự thi
            4.1. Đơn vị dự thi
- Mỗi huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT trực thuộc Sở (trừ khối THCS của các trường THPT), các trung tâm GDTX là một đơn vị dự thi cấp tỉnh.
- Các trường phổ thông DTNT huyện, các trường THPT (Công lập, Bán công, Dân lập) có học sinh THCS là một đơn vị tham gia kỳ thi chọn HSG THCS cấp huyện, thị xã, thành phố do phòng GD&ĐT trên địa bàn trường đóng tổ chức. Các phòng GD&ĐT khi tổ chức thi tuyển để lập các đội tuyển HSG chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh cần thông báo cho các trường nêu trên cử đội tuyển trường tham gia, đồng thời các trường có học sinh tham gia dự thi chịu trách nhiệm liên hệ với phòng GD&ĐT liên quan để làm thủ tục dự thi.
- Các đơn vị theo kế hoạch của đơn vị mình tổ chức thi và hình thành các đội tuyển HSG, tổ chức bồi dưỡng để chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh.
4.2. Số lượng và môn dự thi
a. Các phòng giáo dục và đào tạo
b. Các đơn vị trực thuộc Sở
Đơn vị dự thi
Toán
Tin
Hóa
Sinh
Văn
Sử
Địa
Anh
Pháp
Lê Quý Đôn
10
06
10
10
10
10
06
06
10
/
PBChâu, NGTự, TBTrọng, HHThám, HHTập, LLTrọng, NVTrỗi, HVThụ, Nguyễn Trãi, HTKháng
03
06
03
03
06
06
06
06
06
10
(NVTrỗi)
KSơn, LLQuân, NTHọc, TQCáp, TVƠn, THĐạo, NgHuệ , NBKhiêm, LLợi, CVAn, NTThuật, LTTôn, TCVân, NCThanh, NTTộ, ĐTĐiểm, LHPhong, NTMKhai, TĐThắng
03
03
03
03
03
03
03
03
03
/
DTNT tỉnh, TTGDTX, Bổ túc THPT
02
02
02
02
02
02
02
02
/
/
Lưu ý :
- Mỗi học sinh cấp THCS, THPT tham gia thi chọn HSG cấp tỉnh chỉ được dự thi 01 môn và thi trong một (01) ngày.
- Học sinh ở các trường THPT thuộc Bảng A (ngoài trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và những học sinh đã đăng ký dự thi Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học ở Bảng A) được đăng ký dự thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học ở Bảng B với số lượng như các trường ở Bảng B.
5. Chương trình thi : Chương trình thi tính đến thời điểm tổ chức kỳ thi.
Dự thi theo chương trình THCS, THPT hiện hành và các chuyên đề của chương trình nâng cao, bám sát phù hợp với trình độ học sinh. Các đơn vị cần nghiên cứu những công văn hướng dẫn tổ chức thi chọn HSG của Sở trong các năm trước để thực hiện.
Đối với Bảng A-THPT : Vì các đội tuyển chính thức của tỉnh tham dự kỳ thi chọn HSG Quốc gia được chọn từ học sinh dự thi Bảng A nên chương trình thi vẫn thực hiện theo chương trình những năm trước.
II . Tổ chức thực hiện
            1. Đăng ký dự thi
            a. Bảng A : Nộp về Sở (Phòng KT&KĐCLGD) hạn chót vào ngày 24/10/2009.
            b. THCS, THPT-Bảng B : Nộp về Sở hạn chót vào ngày 20/03/2010.
            c. Nơi nộp hồ sơ : Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
Danh sách học sinh tham dự mỗi đơn vị làm thành 02 bản theo mẫu thống nhất ở cuối công văn này. Đơn vị nào không đăng ký với Sở theo qui định thời gian nêu trên coi như không tham gia dự thi.
            2. Hồ sơ đăng ký dự thi cấp tỉnh
a. Quyết định thành lập đội tuyển kèm danh sách đội tuyển đăng ký dự thi (Mẫu số 1)
b. Các trường làm thẻ dự thi cho học sinh, dán ảnh 3x4 cho mỗi thí sinh, ảnh chụp không quá 02 tháng theo kiểu làm chứng minh nhân dân. Mẫu thẻ nhận tại Sở GD&ĐT (Phòng KT&KĐCLGD). Đóng dấu giáp lai và thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.
c. Sở không thu học bạ bản chính của cấp học và giấy khai sinh của thí sinh đăng ký dự thi, Sở giao cho thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức việc kiểm tra các điều kiện dự thi của thí sinh thuộc đơn vị mình. Lập danh sách tổng hợp gửi về Sở để tránh những trường hợp khiếu nại về sau. Sở yêu cầu các đơn vị đọc kỹ phần hướng dẫn lập danh sách đội tuyển ở cuối công văn này. Mọi sự sai sót hoặc gian lận về hồ sơ và điều kiện dự thi, thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.
d. Danh sách cán bộ, giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp có học sinh tham gia đội tuyển HSG (Mẫu số 2).
e. Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng các đội tuyển của đơn vị mình (Mẫu số 3).
f. Danh sách giáo viên tham gia coi thi (Mẫu số 4).
Số lượng giáo viên tham gia coi thi Sở sẽ thông báo cho các đơn vị khi có số lượng thí sinh và số phòng thi.
-Tất cả các loại hồ sơ xếp theo từng loại và đựng trong 01 bì. Bên ngoài phong bì ghi rõ tên đơn vị đăng ký dự thi, cấp dự thi, bảng dự thi.
-Các mục a, d,e, f làm mỗi loại 02 bản.
3. Hồ sơ đăng ký dự thi HSG Quốc gia của các đội tuyển tỉnh
Những đơn vị có học sinh trong các đội tuyển tỉnh, hồ sơ gửi về Sở GD&ĐT (Phòng KT&KĐCLGD) chậm nhất vào ngày 19/02/2010. Hồ sơ gồm có :
a. Học bạ bản chính của cấp học, tính đến hết học kỳ I năm dự thi, học bạ có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, vào điểm đầy đủ (kể cả điểm của học kỳ I năm dự thi) ký xác nhận của lãnh đạo nhà trường, kèm theo phiếu báo kết quả học tập có ghi các điểm trung bình môn, điểm trung bình các môn, xếp loại học lực, hạnh kiểm của học kỳ I có xác nhận của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo đơn vị.
Học bạ được kiểm tra từ năm lớp 10, nếu có sửa chữa, lãnh đạo đơn vị phải đóng dấu và xác nhận theo quy định hiện hành.
Kết quả xếp loại học kỳ I năm đang học: Hạnh kiểm và học lực từ Khá trở lên.
Thủ trưởng đơn vị tổ chức kiểm tra ngày, tháng, năm sinh trong khai sinh xem có khớp với học bạ không. Mọi sai sót về những thông tin trên đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.
b. 01 ảnh 3x4 cho mỗi thí sinh, ảnh chụp không quá 02 tháng theo kiểu làm chứng minh nhân dân; mặt sau ghi rõ họ, họ đệm, tên, ngày, tháng, năm, nơi sinh.
c. Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ).
Hồ sơ dự thi của mỗi học sinh được bỏ vào một bì riêng.
Tất cả hồ sơ dự thi đựng trong 01 phong bì, bên ngoài phong bì ghi rõ tên đơn vị.
4. Thành lập Hội đồng coi thi
4.1. Hội đồng coi thi kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh THPT (Bảng A) đặt tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Nha Trang;
4.2. Hội đồng coi thi kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh THCS và THPT (Bảng B) đặt tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang;
Hiệu trưởng các trường được Sở chọn đặt hội đồng coi thi cử người về Sở (Phòng KT&KĐCLGD) nhận các loại ấn phẩm phục vụ hội đồng coi thi trước mỗi kỳ thi ít nhất 02 ngày.
5. Lịch làm việc của Hội đồng coi thi
5.1. Hội đồng coi thi HSG THPT-Bảng A
a. Lịch làm việc
         - Ngày 10/11/2009   :  + 08 giờ 00, Họp Lãnh đạo và thư ký hội đồng.
                                          + 09 giờ 00, Họp toàn thể hội đồng coi thi.
                                + 14 giờ, tập trung thí sinh học tập nội qui thi.
- Ngày 11/11/2009   :           Coi thi theo lịch qui định.
            b. Lịch thi
Buổi
Thi
Ngày
thi
Thời gian
giao đề
Thời gian
tính giờ làm bài
Thời gian
làm bài
Sáng
11/11/2009
07 giờ 45
07 giờ 50
180 phút
5.2. Hội đồng coi thi THCS, THPT-Bảng B
a. Lịch làm việc
            - Ngày 01/04/2010   :           + 08 giờ 00, Họp Lãnh đạo và thư ký hội đồng
                                                      + 09 giờ 00, Họp toàn thể hội đồng coi thi.
                                             + 14 giờ, tập trung thí sinh học tập nội qui thi.
            - Ngày 02/04/2010   :           Coi thi theo lịch qui định.
            b. Lịch thi
Buổi
Thi
Ngày
Thi
Khối
Thời gian
giao đề
Thời gian
tính giờ làm bài
Thời gian
làm bài
Sáng
02/04/2010
THCS
07 giờ 45
07 giờ 50
150 phút
THPT
07 giờ 45
07 giờ 50
180 phút
6. Bài thi và hồ sơ thi
         - Bài thi của mỗi môn được bỏ vào một phong bì riêng và được niêm phong theo đúng qui chế thi.
         - Tất cả các bì đựng bài thi của mỗi môn được bỏ chung vào một phong bì lớn, niêm phong đúng thủ tục vào cuối buổi thi và được bảo quản an toàn, cẩn thận để giao nộp về Sở GD&ĐT (Phòng KT&KĐCLGD).
7. Gửi bài thi và hồ sơ thi về Sở
Chủ tịch hội đồng coi thi có trách nhiệm, bố trí thành viên trong lãnh đạo hội đồng nộp về Sở GD&ĐT (Phòng KT&KĐCLGD) tất cả bài thi và hồ sơ thi của hội đồng một cách an toàn trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi. Gồm các loại như sau :
            + 01 gói đựng các bì bài thi cho các môn khối THCS.
            + 01 gói đựng các bì bài thi cho các môn khối THPT.
+ 01 phong bì đựng các đề thi chưa sử dụng và bì đựng đề thi đã sử dụng.
            + 01 phong bì đựng: Tất cả các Bảng Ghi tên-Ghi điểm, biên bản của hội đồng coi thi (đủ chữ ký các thành viên của hội đồng), biên bản chung cùng với biên bản mở đề của mỗi ngày thi, biên bản bất ngờ (nếu có), quyết định thành lập hội đồng coi thi, quyết định cử các thành viên tham gia hội đồng coi thi.  
III. Kinh phí thi
            - Kinh phí và chế độ bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh của các đơn vị trực thuộc, các phòng GD&ĐT thực hiện theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc “Quy định mức chi cho các hoạt động ngành giáo dục và đào tạo”.
            - Sở GD&ĐT (Phòng KT&KĐCLGD) dự trù kinh phí cho kỳ thi HSG cấp tỉnh.
            - Mỗi đơn vị cử một giáo viên phụ trách lo các khâu: ăn, ở, đi lại cho học sinh dự thi của đơn vị mình.
            Nhận được công văn này, Sở yêu cầu các đơn vị nghiên cứu thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có điều gì vướng mắc và đề xuất thêm, đề nghị các đơn vị liên hệ với Sở GD&ĐT (Phòng KT&KĐCLGD) để trao đổi thống nhất./.
 Nơi nhận :                                                       KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các phòng GDTrH, GDTX-CN, Thanh tra;                                                 
- Trường PT Hermann Gmeiner;                                                                    
- Lưu : VT, KT&KĐ.                                        (Đã ký tên và đóng dấu)                                                                      Lê Thị Hòa
 

 


Các tin khác :

Bản quyền thuộc về ban quản trị mạng Trường THPT Khánh Sơn

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn – TT Tô Hạp – Khánh Sơn – Khánh Hoà

Điện thoại: 02583.502.009

Email: c3kson@khanhhoa.edu.vn